1956 год. Российско-болгарския научные дискуссии. Сборник статей. Москва, 2008, 493 с.

1956 год. Российско-болгарския научные дискуссии. Сборник статей. Москва, 2008, 493 с.

 

Сборникът с научни изследвания е съвместно издание на Института по славяноведение на Руската академия на науките и на Комисията на историците от Русия и България. Научните изследвания са концентрирани върху събитията от втората половина на 50-те и 60-те години, които разтърсват Източния блок и променят съдбата на източноевропейските страни, както и техните взаимоотношения. В центъра на вниманието, разбира се, е ставащото в Съветския съюз, от което зависят промените и в другите европейски социалистически страни.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645