2. IN MEMORIAM. ПАМЕТ ЗА ПРОФ. Д.И.Н. ХРИСТИНА МИРЧЕВА. ЕДНА РЕЦЕНЗИЯ НА ИВАН ДУЙЧЕВ ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 1950 г. АНДРИАНА НЕЙКОВАprinter


ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВААндриана Нейкова,

професор, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”,

основател на специалност “Архивистика” към ИФ на СУ


ПАМЕТ ЗА ПРОФ. Д.И.Н. ХРИСТИНА МИРЧЕВА. 

ЕДНА РЕЦЕНЗИЯ НА ИВАН ДУЙЧЕВ ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 1950 г.:

ПРЕДИЗВИКАНИ РАЗМИСЛИ ЗА НАУЧНАТА ЕТИКА

И ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ

AНДРИАНА НЕЙКОВА. VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf