30. 1917 ГОДИНА – РУСИЯ ПРЕД ИЗБОР. АСЯ АТАНАСОВА

 

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

 

Ася Атанасова,

главен асистент, доктор по история в Историческия факултет на ШУ „Константин Преславски”


1917 ГОДИНА – РУСИЯ ПРЕД ИЗБОР

30. ASYA ATANASOVA, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645