31. БЕЛИТЕ ГЕНЕРАЛИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯТА НА СТАРИЯ РЕЖИМ. ТАТЯНА АСТАРДЖИЕВА

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

  

Татяна Астарджиева,

главен асистент, доктор по история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”


БЕЛИТЕ ГЕНЕРАЛИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯТА НА СТАРИЯ РЕЖИМ

31. TATYANA ASTARJIEVA, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645