33. ЧИЛИЙСКИЯТ НАРОДЕН ФРОНТ И БОРБАТА С НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА. АЛЕКСАНДЪР СИВИЛОВ

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

Александър Сивилов,

доцент, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”,

координатор на Евразийския център „VIA EVRASIA” (ИФ на СУ),

координатор на Центъра за Латиноамерикански изследвания (ИФ на СУ)


ЧИЛИЙСКИЯТ НАРОДЕН ФРОНТ И БОРБАТА С НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА

33. ALEXANDER SIVILOV, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645