35. ЯПОНСКАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ В РУСКАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА КАТО ФАКТОР В СЪВЕТСКО-ЯПОНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ЕТАП ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА ЯПОНСКИЯ МИЛИТАРИЗЪМ. МАРТИН ДИМИТРОВ

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

 

Мартин Димитров,

докторант по история на Русия в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”


ЯПОНСКАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ В РУСКАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

КАТО ФАКТОР В СЪВЕТСКО-ЯПОНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

И ЕТАП ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА ЯПОНСКИЯ МИЛИТАРИЗЪМ

35. MARTIN DIMITROV, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645