38. ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА МИСИЯ НА М. И. КУТУЗОМ В КОНСТАНТИНОПОЛ 1793–1794 И МЯСТОТО НА ФРЕНСКИТЕ СЪБИТИЯ В ОТНОШЕНИЯТА МУ С ПОРТАТА. ТАМАРА СТОИЛОВА

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

 

Тамара Стоилова,

професор, доктор на историческите науки в Института за исторически изследвания към БАН

 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА МИСИЯ НА М. И. КУТУЗОМ В КОНСТАНТИНОПОЛ 1793–1794

И МЯСТОТО НА ФРЕНСКИТЕ СЪБИТИЯ В ОТНОШЕНИЯТА МУ С ПОРТАТА

38. TAMARA STOILOVA, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645