39. ПАЛЕСТИНСКИ ПРОЕКЦИИ НА СЪВЕТСКО-БЪЛГАРСКОТО ПАРТНЬОРСТВО (1974–1978). НАДЯ ФИЛИПОВА

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

 

Надя Филипова,

главен асистен, доктор по история в Института за исторически изследвания, БАН

 

ПАЛЕСТИНСКИ ПРОЕКЦИИ НА СЪВЕТСКО-БЪЛГАРСКОТО ПАРТНЬОРСТВО

(1974–1978)

39. NADYA PHILIPOVA, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645