4. IN MEMORIAM. ЗА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА. ДИМИТЪР ВЕЧЕВprinter

 

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВАДимитър Вечев,

доцент, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

 

IN MEMORIAM. ЗА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

4. DIMITAR VECHEV, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf