40. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ. ИСПАНИЯ И ЕИО ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 70-ТЕ И ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 80-ТЕ ГОДИНИ. ГЕРГАНА АЛЕКСИЕВА

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

 

Гергана Алексиева,

доцент, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”


ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ.

ИСПАНИЯ И ЕИО

ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 70-ТЕ И ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 80-ТЕ ГОДИНИ

40. GERGANA ALEXIEVA, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645