Studia Balkanica. К юбилею Р. П. Гришиной. ИСлРАН. Москва, 2010, 399 с.

Studia Balkanica. К юбилею Р. П. Гришиной. ИСлРАН. Москва, 2010, 399 с.

Изданието на Института по славяноведение на РАН е посветено на годишнината на една от най-известните руски исторически българсистки – Рита Гришина. В сборника са представени исторически изследвания преди всичко на учени от Руската академия на науките, но също така и на български и сръбски историци. Проблематиката обхваща събиитя от ХІХ до края на ХХ в.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645