Vademecum. Contemporary History Bulgaria. A Guide to archives, research institutions, associations, museums and sites of memory. Ed. By Iskra Baeva and Stefan Troebst. Sofia, Berlin. 2007.

Vademecum. Contemporary History Bulgaria. A Guide to archives, research institutions, associations, museums and sites of memory. Ed. By Iskra Baeva and Stefan Troebst. Sofia, Berlin. 2007.

                

Книгата представлява пътеводител за архивите, библиотеките, музеите, университетите, научните институти, фондациите, частните институти и други институции, които съхраняват сведения за съвременната история на България. Става дума за онзи повратен период на българското развитие след Втората световна война, когато се налага съветският модел на държавен социализъм, неговата еволюция, криза и крах, както и политическия път от годините на преход, когато България се преориентира от Изток на Запад и се присъединява към Северноатлантическия пакт и Европейския съюз. Помагалото е изключително полезно за изследователи и граждани, интересуващи се от съвременна българска история, но и от паметните места, припомнящи събитията от съвременната история на България.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645