Външната политика на България след 10. ХI. 1989 г. С., 1997, 199с.; Bulgarian Foreign Policy after 10 November 1989. Sofia, 1997, 190 p.

              

© 2012-2021 VIA EVRASIA Все права защищены. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645