Искра Баева, Евгения Калинова. Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944–1955). София, Изд. „Полис”, 2003, 261 с.

Искра Баева, Евгения Калинова. Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944–1955). София, Изд. „Полис”, 2003, 261 с.

© 2012-2022 VIA EVRASIA Все права защищены. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645