Искра Баева, Евгения Калинова. Социализмът в огледалото на прехода. „Изток-Запад”, София, 2011, 438 с.

Искра Баева, Евгения Калинова. Социализмът в огледалото на прехода. „Изток-Запад”, София, 2011, 438 с.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Все права защищены. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645