Рецензии

 • Външната политика на България след 10. ХI. 1989 г. С., 1997, 199с.; Bulgarian Foreign Policy after 10 November 1989. Sofia, 1997, 190 p.

                 читать далее
 • Евгения Калинова, Искра Баева. Българските преходи 1939–2010. София, 2010, Изд. „Парадигма”, 573 с.

  Евгения Калинова, Искра Баева. Българските преходи 1939–2010. София, 2010, Изд. „Парадигма”, 573 с. читать далее
 • Искра Баева. Източна Европа след Сталин 1953–1956. Полша, Унгария, Чехословакия и България. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 1995.

  Искра Баева. Източна Европа след Сталин 1953–1956. Полша, Унгария, Чехословакия и България. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 1995. читать далее
 • Искра Баева. Източна Европа през ХХ век. Идеи, конфликти, митове. София, Изд. Парадигма, 2010, 530 с.

  Искра Баева. Източна Европа през ХХ век. Идеи, конфликти, митове. София, Изд. Парадигма, 2010, 530 с. читать далее
 • Искра Баева, Евгения Калинова. Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944–1955). София, Изд. „Полис”, 2003, 261 с.

  Искра Баева, Евгения Калинова. Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944–1955). София, Изд. „Полис”, 2003, 261 с. читать далее
 • Искра Баева. България и Източна Европа. Парадигма, С., 2010.

  Искра Баева. България и Източна Европа. Парадигма, С., 2010. читать далее
 • Искра Баева. Тодор Живков. Кама, С., 2006.

  Искра Баева. Тодор Живков. Кама, С., 2006. читать далее
 • Искра Баева, Евгения Калинова. Социализмът в огледалото на прехода. „Изток-Запад”, София, 2011, 438 с.

  Искра Баева, Евгения Калинова. Социализмът в огледалото на прехода. „Изток-Запад”, София, 2011, 438 с. читать далее
© 2012-2021 VIA EVRASIA Все права защищены. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645