Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция. София, 28-29 септември 2009. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 526 с.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Все права защищены. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645