Христоматия по най-нова обща история. Съст. Христина Мирчева и Искра Баева. С. 1988.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Все права защищены. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645