ALMANACH “VIA EVRASIA”, 2012, 1. СОДЕРЖАНИЕ

ALMANACH “VIA EVRASIA”, 2012, № 1

 

РУСИЯ В ОТРАЖЕНИЯТА НА ИСТОРИЯТА.

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ЕМИЛ МИХАЙЛОВ

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Content VIA EVRASIA, 2012, 1.pdf

 

   

Предисловие                                                                      

Алманах “VIA EVRASIA”      

                                                                                   

Димитър Вечев                                                         

Проф. д.и.н. Емил Михайлов – ученият и човекът                                                                 

 

Васил Гюзелев                                                                       

Bolgara brenir: норвежкият конунг Харалд Хардради (1016−1066)                                                                


Милияна Каймакамова                                                      

Сведенията за българите и християнска България в руската хроника “Повесть временных лет” (ХI–ХII в.)

 

Лиляна Симеонова                                                              

Търговците Rūs/Rhōs (средата на VIII – 40-те години на ХІ в.). Преориентирането им от Евразия към Константинопол и приносът им в руско-византийската търговия

 

Красимира Гагова

Между две династии

 

Андрей Андреев

Пътеписът на дякон Павел Алепски − извор за историята на Руската православна църква в средата на ХVII век

 

Людмила Горина

Болгарские книги во владычном дворе архиепископа Геннадия

 

Тамара Стоилова

Яков Булгаков и подписването на руско-турския търговски договор (1781−1783)

 

Цветелина Харалампиева

Мухаджирството като елемент на руската колониална политика в Северен Кавказ през втората половина ХІХ в.

 

Светослав Маноилов

Консервативният публицист Лев Тихомиров

 

Сергей Чернов

Эволюция монархической формы государства в России

 

Дарина Григорова

Симеон Радев за началото на демокрацията в Русия (1905−1906)

 

Добромир Григоров

Динамика и диалектика

 

Искра Баева

Русия и славянската идея сред западните славяни през ХХ век

 

Чавдар Митов

Образователна и културно-просветна политика на съветската власт в Северен Кавказ през 20-те – 30-те години на ХХ век

 

Ася Атанасова

Пропуснатата възможност. Меншевиките през 1917 г.

 

Куралай Уразаева

Федор Достоевский и Чокан Валиханов: научный коментарий как источник евразийства

 

Арайлъм Мусагалиева

Взгляды Мустафы Чокая на “большой террор” в СССР и источники

 

Сагинтай Бердагулова

Русские в евразийском мире Казахстана

 

Александър Сивилов

Цветът на войната

 

Ганка Рупчева

Един епистоларен щрих към историята за глада в СССР (нач. на 20-те − 30-те г.) от архива на Сергей Шишов

 

Любомир Огнянов

България във външнополитическата орбита на Москва (1944−1955)

 

Илияна Марчева

Един малък епизод през 1973 г. от голямото строителство на АЕЦ “Козлодуй” (въз основа на наскоро разсекретени документи от ДС)

 

Христина Мирчева

Проблеми на демокрацията в Руската федерация − история и настояще

 

Нина Дюлгерова

Азербайджан − кавказкият тигър в енергийна Евразия

 

Пламен Димитров

Каспийското направление в геоенергийната политика на Русия (1992−2012)

 

Луиза Ревякина

Русия през първото десетилетие на ХХI век (външнополитически аспекти)

 

Библиография на проф. Емил Михайлов

 

За авторите


 

НАУЧНА РЕДАКЦИЯ И СЪСТАВИТЕЛСТВО: доц. д-р Дарина Григорова

РЕДАКТОР: Лили Божилова

ХУДОЖНИК НА КОРИЦАТА: Светлана Мирчева


ISSN (online) 1314-6645

ISSN (print) 1314-6580


© 2012-2024 VIA EVRASIA Все права защищены. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645