България и Русия през ХХ век. Българо-руски научни дискусии. С., 2000.

България и Русия през ХХ век. Българо-руски научни дискусии. С., 2000.

 

Книгата съдържа докладите от българо-руските научни дискусии, осъществени по време на международната конференция, организирана на 5-7 декември 1995 г. в София от Института по история на БАН. Темата на конференцията беше „България и Русия през ХХ век. Нови документи. Нови идеи”, с което беше подчертана необходимостта двустранните отношения през ХХ в. да се разгледат през призмата на новите документи, станали достъпни благодарение на политическите промени и в двете страни.

 

© 2012-2019 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645