VIA EVRASIA, 2012, 1. Русия в отраженията на историята. В памет на проф. Емил Михайлов

 • Almanach VIA EVRASIA, 2012, 1. Русия в отраженията на историята. В памет на проф. Емил Михайлов

  В най-скоро време в Университетско издателство "Св. Климент Охридски" предстои да бъде публикуван първият брой на книжната версия на алманах "VIA EVRASIA": Русия в отраженията на историята, посветен... Прочети повече
 • ALMANACH “VIA EVRASIA”, 2012, 1. СЪДЪРЖАНИЕ

  ALMANACH “VIA EVRASIA”, 2012, № 1   РУСИЯ В ОТРАЖЕНИЯТА НА ИСТОРИЯТА. В ПАМЕТ НА ПРОФ. ЕМИЛ МИХАЙЛОВ Content VIA EVRASIA, 2012, 1.pdf   С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И... Прочети повече
 • Предисловие. Алманах “VIA EVRASIA”

  АЛМАНАХ “VIA EVRASIA”              “Корените на руската народностна самобитност и народна култура от чисто психологическа... Прочети повече
 • 1. ЗА ПРОФЕСОР Д.И.Н. ЕМИЛ МИХАЙЛОВ – УЧЕНИЯТ И ЧОВЕКЪТ. ДИМИТЪР ВЕЧЕВ

  Димитър Вечев, доцент, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.   ЗА ПРОФЕСОР Д.И.Н. ЕМИЛ МИХАЙЛОВ – УЧЕНИЯТ И ЧОВЕКЪТ   Vechev... Прочети повече
 • 2. BOLGARA BRENNIR: НОРВЕЖКИЯТ КОНУНГ ХАРАЛД ХАРДРАДИ (1016–1066). ВАСИЛ ГЮЗЕЛЕВ

    Васил Гюзелев, академик на БАН, професор, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” BOLGARA BRENNIR: НОРВЕЖКИЯТ КОНУНГ ХАРАЛД... Прочети повече
 • 3. СВЕДЕНИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ И ХРИСТИЯНСКА БЪЛГАРИЯ В РУСКАТА ХРОНИКА „ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ” (XI–XII в.). МИЛИЯНА КАЙМАКАМОВА

  Милияна Каймакамова професор, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.   СВЕДЕНИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ И ХРИСТИЯНСКА БЪЛГАРИЯ В РУСКАТА ХРОНИКА... Прочети повече
 • 4. ТЪРГОВЦИТЕ Rūs/Rhōs (СРЕДАТА НА VIII – 40-те ГОДИНИ НА ХІ ВЕК). ПРЕОРИЕНТИРАНЕТО ИМ ОТ ЕВРАЗИЯ КЪМ КОНСТАНТИНОПОЛ И ПРИНОСЪТ ИМ В РУСКО-ВИЗАНТИЙСКАТА ТЪРГОВИЯ . ЛИЛИЯНА СИМЕОНОВА

    Лиляна Симеонова, професор, доктор на историческите науки в Института по балканистика & Център по тракология,... Прочети повече
 • 5. МЕЖДУ ДВЕ ДИНАСТИИ. КРАСИМИРА ГАГОВА

  Красимира Гагова, професор, доктор на историческите науки в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.   МЕЖДУ ДВЕ ДИНАСТИИ   Gagova Krasimira VIA... Прочети повече
 • 6. ПЪТЕПИСЪТ НА ДЯКОН ПАВЕЛ АЛЕПСКИ − ИЗВОР ЗА ИСТОРИЯТА НА РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА В СРЕДАТА НА ХVІІ ВЕК. АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

      Андрей Андреев, доцент, доктор по история, декан на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”   ПЪТЕПИСЪТ НА ДЯКОН ПАВЕЛ АЛЕПСКИ − ИЗВОР... Прочети повече
 • 7. БОЛГАРСКИЕ КНИГИ ВО ВЛАДЫЧНОМ ДВОРЕ АРХИЕПИСКОПА ГЕННАДИЯ. ЛЮДМИЛА ГОРИНА

  Людмила Горина, профессор, доктор исторических наук, Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия.   БОЛГАРСКИЕ КНИГИ ВО ВЛАДЫЧНОМ ДВОРЕ АРХИЕПИСКОПА... Прочети повече
© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645