Магистърска програма "История на Евразия, Русия и Източна Европа"

 

Магистърската програма “История на Евразия, Русия и Източна Европа” извежда студентите от традиционното европоцентрично образование и ги запознава с историческите, културните и социалнополитическите измерения на евразийското пространство. Евразийската тематика става особено актуална след разпадането на СССР през 1991 г., променило геополитическите конфигурации в международните отношения. 

Основните четения са центрирани, от една страна, върху историята на Руската империя - СССР - постсъветска Русия. От друга страна, специално внимание е обърнато на взаимоотношенията на Русия с Югоизточна Европа, на СССР с Източна Европа, Източна Азия и Латинска Америка, на постсъветска Русия с Централна Азия. 

Подходът на преподаването е интердисциплинарен и дава разнообразни гледни точки на трансформацията във времето на триизмерната координатната система на Русия−Евразия: европейска култура, източна държавност и православна духовност. 

Професионалната реализация на магистрите на програма “История на Евразия, Русия и Източна Европа” е в сферата на образованието и науката, музеите и архивите, държавната администрация и международните отношения.

 

Изисквания за кандидатстване: 

 

Програмата е предвидена както за специалисти-историци, така и за неспециалисти, които трябва да положат два допълни изпита в рамките на двата семестъра − по “История на Русия и Източна Европа ХIII − ХIХ век” и по “История на Русия − ХХ век”.

 

За кандидатстването е предвидено събеседване, в което кандидатите ще мотивират интереса си към дисциплината.

 

За повече информация търсете: 

 

доц. д-р Дарина Григорова, ръководител на магистърската програма: dgrigorova@mail.ru

 

доц. д-р Александър Сивилов, координатор на магистърската програма:

asivilov@gmal.com

 

 

 

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645