България и Русия-Евразия

 • ВЫБОР НЕ МЕЖДУ МОСКВОЙ И ФАНАРОМ, А МЕЖДУ КАНОНОМ И БЕЗЗАКОНИЕМ, МЕЖДУ ХРИСТОМ И АНТИХРИСТОМ. Дарина Григорова

  ВЫБОР НЕ МЕЖДУ МОСКВОЙ И ФАНАРОМ, А МЕЖДУ КАНОНОМ И БЕЗЗАКОНИЕМ, МЕЖДУ ХРИСТОМ И АНТИХРИСТОМ Дарина Григорова http://www.pravoslavie.ru/116740.html оригинал:... Прочети повече
 • Контрол на социалното осигуряване като функция на мениджмънта за функциониране на икономическите системи в съвременното общество. Иван Грозданов

  д-р Иван Грозданов   Контрол на социалното осигуряване като функция на мениджмънта за функциониране на икономическите системи в съвременното общество   Резюме: С приемането на Кодекса... Прочети повече
 • Съветската подмяна на Освободителната война. Олга Решетникова

  Оригинал: СТОЛЕТИЕ.РУ Превод на български: ГЛАСОВЕ   Олга Решетникова Съветската подмяна на Освободителната война  (“Часът удари…”. На 3 март България... Прочети повече
 • Старообрядческите поселения в Добруджа през ХVІІІ-ХІХ в. Андрей Андреев

  Андрей Андреев Старообрядческите поселения в Добруджа през ХVІІІ-ХІХ в. – В: България, Варна – Русия от Средновековието до ново време. Варна. 2008. Андрей Андреев.pdf Прочети повече
 • Епископ Андрей Уфимски – създател на Руската катакомбна църква. Андрей Андреев

  Андрей Андреев Епископ Андрей Уфимски – създател на Руската катакомбна църква. –В: Международна интернет конференция “Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят.“... Прочети повече
 • Руски общественополитически идеи и българското общество XVII – XIX век. Андрей Андреев

  Андрей Андреев Руски общественополитически идеи и българското общество XVII – XIX век. – Modern History. Уфа, БашГУ, 2005. Андрей Андреев.pdf Прочети повече
 • Православната и славянската идеи на фона на българо-руските отношения през ХV – ХІХ век. Андрей Андреев

  Андрей Андреев Православната и славянската идеи на фона на българо-руските отношения през ХV – ХІХ век. – В: Сб. 130 години модерна българска държавност. Проф. Иван Стоянов – 60... Прочети повече
 • Обуреваемы надменным самомнением?: [болгарский церковный вопрос и русская общественная мысль в ХIХ в.] Дарина Григорова

  Дарина Григорова Обуреваемы надменным самомнением?: [болгарский церковный вопрос и русская общественная мысль в ХIХ в.] – Родина, 2014, № 12, 54–56. DARINA GRIGOROVA, RODINA, 2014, 12... Прочети повече
 • Перейти Дунай, чтобы понять Россию. Петербургские впечатления Симеона Радева (1905–1906). Дарина Григорова

  Дарина Григорова Перейти Дунай, чтобы понять Россию. Петербургские впечатления Симеона Радева (1905–1906). – Родина, 2010, № 11, 115–117.  DARINA GRIGOROVA, RODINA, 2010,... Прочети повече
 • Двуликий Янус. Имперский либерализм и позднее славянофильство в конце XIX века. Дарина Григорова

  Дарина Григорова Двуликий Янус. Имперский либерализм и позднее славянофильство в конце XIX века. – Родина, 2010, № 10, 83–84.  DARINA GRIGOROVA, RODINA, 2010,10.pdf Прочети повече
© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645