България и Русия-Евразия

 • Руската емиграция в България между двете световни войни. Александър Лунин

  Д-р Александър Лунин (1945–2008) беше дългогодишен преподавател по съветска история в Историческия факултет на Софийския университет и изследовател на руската емиграция в... Прочети повече
 • Политиката на Русия към балканските православни християни през ХVII в. Андрей Андреев

    Андрей Андреев   Политиката на Русия към балканските православни християни през ХVІІ век   – В: Балканите – език, история и култура. Т. 2. В. Търново 2011,... Прочети повече
 • Сан-Стефанский договор (интерпретация русской программы решения Восточного вопроса. Сергей Чернов

  Вж. руската версия на сайта Прочети повече
 • Руско-турската война от 1877–1878 г. през погледа на британски и американски журналисти и наблюдатели. Румен Генов

  RGenov.pdf Прочети повече
 • Конфликтът Михаил Горбачов–Тодор Живков. Илияна Марчева

  IMarcheva1.pdf Прочети повече
 • За субективния фактор в българо-съветските отношения по време на "перестройката" (1985–1989). Илияна Марчева.

  IMarcheva2.pdf Прочети повече
 • Болгаро-советские экономические отношения. 1944–1991. Историографические зарисовки. Илияна Марчева

  Вж. руската версия на сайта Прочети повече
 • Образ России в представлениях македонских болгар во второй половины ХIХ - нач. ХХ в. Дмитрий Лабаури

  Вж. руската версия на сайта Прочети повече
 • Румелийский переворот и русское общество 1885 г. Дарина Григорова

  Вж. руската версия на сайта Прочети повече
© 2012-2022 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645