България и Русия-Евразия

 • Българското преустройство, Япония и кризата в българо-съветските отношения през втората половина на 80-те години. Евгений Кандиларов

  Bulgarskoto Preustroistvo Japan E.Kandilarov.pdf Прочети повече
 • Русские либералы и консерваторы о Русско-турецкой войне 1977–1878 гг. Дарина Григорова

  Вж. руската версия на сайта Прочети повече
 • Руското обществено мнение за Съединението на България. Дарина Григорова

  Дарина Григорова   РУСКОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ ЗА СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ   – В: Мир и конфликти в Югоизточна Европа, 2006,... Прочети повече
 • Руските славянски комитети и идеята общ “славяно-руски език”. Андрей Андреев

  Андрей Андреев     Руските славянски комитети и идеята общ “славяно-руски език”     – В: Проблеми на българската езикова политика. Университетско... Прочети повече
 • Ролята на православната и славянската идеи за формирането на понятията “стари” и “млади”. Андрей Андреев

  доц. д-р Андрей Андреев     Ролята на православната и славянската идеи за формирането на понятията “стари” и “млади” – В: “Млади” и... Прочети повече
 • Славянските комитети, руската политика и България през втората половина на ХІХ век. Андрей Андреев

    Андрей Андреев   Славянските комитети, руската политика и България през втората половина на ХІХ век       – В: Епохи, кн. 3 – 4, В. Търново, 2006,... Прочети повече
 • България и Съветският съюз след Втората световна война. Икономически връзки и зависимости. Искра Баева

  DOC053.PDF Прочети повече
 • Мемуары Христо Шалдева как источник по истории болгарских студенческих объединений в России в начале XX в. Дмитрий Лабаури

  Вж. руската версия на сайта Прочети повече
 • България и Балканите у евразийците. Йордан Люцканов

  Д-р Йордан Люцканов, Институт за литература към БАН http://ilit.bas.bg/names/55-lyutzkanov-iordan.html   IL.pdf Прочети повече
 • Литературният проект "Песни изгнанья". Галина Петкова

  д-р Галина Петкова е преподавател в Катедрата по руска литература във Факултета по славянски филологии на Софийския... Прочети повече
© 2012-2022 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645