д-р Зорница Грекова

Зорница Емилова Грекова

zornitza.grekova@gmail.com

  

ОБРАЗОВАНИЕ

февруари 2008 – февруари 2011: Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

Докторант по „Източна Азия – традиции, общество и политика след Втората световна война”; Исторически факултет, Катедра „Нова и съвременна история” 

Доктор по история от 5 август 2011 г. с дисертация на тема: „Национализъм и регионализъм в източноазиатската политика на Индонезия и Китай (1991-2009)”

ноември 2007 – юли 2009 г.: Софийски Университет „Св. Климент Охридски” Магистър по „Философия и култура на Изтока”

Заглавие на дипломната работа: „Божественият владетел в Древен Египет, Древна Индия и Древен Китай” 

2007−2008: Университет Нанси-2, Франция, и Софийски университет „Св. Климент Охридски” (двойна магистратура) Магистър по „Право на ЕС”

Заглавие на дипломната работа (на френски език): „Външната политика на ЕС от Единния европейски акт до Договора от Лисабон”

2001 – 2006: Софийски Университет “Св. Климент Охридски” Магистър по “Международни отношения” със специализация: Арабско обществознание (2002-2004), Египтология и Асириология (2002-2004) и Нидерландски език и култура (2002-2005)

Заглавие на дипломната работа: „Регионална външна политика на Република Индонезия в края на ХХ и началото на ХХI век”

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

12 март 2012 г. до момента: стажант-аташе в Министерство на външните работи

18 юли 2007 - 1 февруари 2008 г.: младши експерт в отдел „Организация на участието на България в институциите на Европейския съюз” към Дирекция „Европейска интеграция и международни отношения” в Министерство на земеделието и горите на Република България 

2006–2007: координатор по проекти и сътрудник към Института по Европейско право в София и към Центъра за продължаващо обучение на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 

 

СТАЖОВЕ

Април-май 2006 г.: Министерство на Външните Работи на Република България, Дирекция „Азия, Австралия и Океания” 

Февруари-март 2005 г.: Министерски съвет на Република България, Дирекция „Европейска интеграция”

 

ЕЗИЦИ

Български – майчин

Френски, английски, руски – писмено, говоримо (напреднало равнище)

Испански, нидерландски, фински, индонезийски – писмено, говоримо (средно равнище)

Арабски, китайски – писмено, говоримо (начално равнище)

Латински, древноегипетски (Средно царство), акадски – писмено (основно равнище)

 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Сдружение „Приятели на Индонезия НУСАНТАРА – България”

Асоциация за изследвания на Азия (Association for Asian Studies, www.asian-studies.org)

 

 

ПУБЛИКАЦИИ

I. Студии

1. Съдебната система на държавите от Европа // Ат. Семов и др. Съдебната система на Европа и САЩ, С., 2007, с. 193-278 

 

II. По-важни статии

1. Съвременни измерения на отношенията между Република Корея и Корейската народно-демократична република след края на Студената война. – в: Сборник с материали от конференцията по случай 5-та годишнина на Центъра по кореистика към Центъра за източни езици и култури, София, 2008. 

2. Сукарно и пътят към преврата от 1965 г. – във: Станев, Вл. (съставител) ХV юбилейни

Кюстендилски четения 2008 г. Заговори и преврати в историята; http://lib.sudigital.org/record/18924/files/SUDGTL-BOOK-2012-029.pdf

3. Кампаниите на Китайската комунистическа партия в ранните години от съществуването на Китайската народна република (1949-1959). – във: Грозев, К. и Колева, Д. (ред.) История, митология, политика, С.: УИ „Св. Климент Охридски”, 2010. 

4. Нарастващата роля на Китайската народна република в регионалните междуправителствени организации в Източна Азия след края на Студената война. – в: Китай – традиция и съвременност, С., 2009.

5. The bebas-aktif principle in the Indonesian foreign policy, in: SEBUMI3, 2010, ISBN: 978-983-9391-63-3, UKM, Malaysia.

6. The ASEAN Approach to Security (“The ASEAN Way”) and the security in post-Cold war East Asia – във: Bulgarian Journal of American and Transatlantic Studies, #7/2010-12-15, http://www.jatsbulgaria.org/show.php?type=article&id=79&issue_id=7&head=9

7. Integrative brotherhoods: ASEAN and ECOWAS in Critical Perspective, in: Sene, J.J. (ed.) Towards Afro-Asian Renaissance (под печат; юли 2012).

 

III. По-важни доклади на конференции

1. „Източна Азия като адресат на външната политика на ЕС” на Международна научна конференция по случай 120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски” „Адресатите на вътрешната и външната политика на ЕС” (26-28 септември 2008 г.), организирана от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Италианския културен център в София.

2. „Литература и митология в политическата митология на КНР” на Международна научна конференция „Политическа митология и история” (2-4 април 2009 г.), София, България, организирана от Софийския университет „Св. Климент Охридски” – Исторически факултет, Философски факултет, Институт за докторантски и пост-докторантски изследвания „Диалог Европа” с подкрепата на Медийна група ВАЦ. 

3. „Нарастващата роля на Китайската народна република в регионалните междуправителствени организации в Източна Азия след края на Студената война” на Научна конференция „Китай – традиции и съвременност” на 29 май 2009 г., организирана от Институт Конфуций в София.

4. „Азиатски национализъм във външната политика на Китай и Индонезия” на Изследователска лятна школа за млади учени „Глобален Китай: национална държава и етничност” (21 – 24 юли 2009 г.) в Осло, Кралство Норвегия.

5. „Азиатски национализъм и регионализъм след края на Студената война” на Международна конференция на изследователите на Азия на тема: „Мисли за Азия!” (6-9 август 2009 г.) в Теджон, Република Корея.

6. „Разноликият индонезийски ислям” на Лятно училище на Софийския университет „Св. Климент Охридски” по „Религия и култура” (28 август – 1 септември 2009 г.) в Смолян.

7. „Подходът АСЕАН” на Международната научна конференция „Кризи, конфликти и развитие: Многостранни перспективи за сигурността” (11-12 февруари 2010 г.), Хелзинки, Финландия

9. „Пътят на Индия към източноазиатския регионализъм” на Международната научна конференция „Глобализиращата се Южна Азия” (27-29 май 2010 г.), Хелзинки, Финландия.

9. „Възходът на Китай и източноазиатския регионализъм” на Докторантско лятно училище „Азиатска регионална интеграция” (1-8 август 2010 г.), Университетът Уаседа, Токио, Япония.

10. „Принципът на независима и активна външна политика на Индонезия” на Международна научна конференция SEBUMI (12-14 октомври 2010 г.), Куала Лумпур, Малайзия.

11. „АСЕАН като модел за устойчиво глобално развиите” – доклад на пленарна сесия на Международната научна конференция „55 Бандунг 55”, Йогякарта, Индонезия.

12. „Има ли черна котка в тъмната стая? Путин и руско-китайските отношения” – доклад на кръгла маса „Президентски избори Русия 2012-а. Quo Vadis?” 9 март 2012 г., София.

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645