За проекта

Евразийският център "VIA EVRASIA" – 

 

за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия, 

 

към Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, 

 

е създаден по проект “Млади учени − 2011” към Фонд “Научни изследвания”.

 

новият сайт на ФНИ:

 

http://www.bulfund.com/