д-р Светослав Маноилов


Образование 

СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, Катедра Нова и съвременна история, докторант (1 февруари 2008 – 1 февруари 2011 г.), тема на дисертацията: „Руският консерватизъм през втората половина на XIX–началото XX век”

СУ “Св. Климент Охридски”, д-р по история, 2012;

СУ “Св. Климент Охридски”, специалност История, магистър, 2007; 

СУ “Св. Климент Охридски”, специалност История, бакалавър, 2005. 

 

Членство в научни организации: 

Международната програма Cliohres.net (2005-2010), проект на ЕС за съставяне на общоевропейска история, проект „Диалог Европа“ на СУ,  проект “Collegium historicum” на СУ, проект “Anamnesis”, електронно списание на Исторически факултет към СУ.

Специализации в чужбина, участие в научни конференции:

 

Участие в конференция на” Диалог Европа” “Докторантските диалози - Есен-2011", 1.11.2011.

Специализация в Москва, май-юни, 2011.

Участие в докторантска конференция в СУ, ноември 2010.

Септември 2010 - докторантско училище организирано от Института за докторанти и постдокторанти „Диалог Европа”, Пампорово.

Специализация в Москва, април-май, 2010.

Специализация в Москва, септември-октомври 2009.

Май 2010 г. участие в международна конференция в Кюстендил.

Март 2010 г. участие в международна конференция на Cliohres.net в Брюксел.

Декември 2009 г. участие в международна конференция на Cliohres.net в Пиза

Специализация в Москва, септември-октомври 2009.

Август, 2009- докторантско училище организирано от Института за докторанти и постдокторанти „Диалог Европа”, Пампорово.

Май 2009 г. участие международна конференция в Кюстендил “Кризите в историята”. 

Март  2009 г. участие студентска конференция в Гьолечица.

Февруари 2009 г. участие в международна конференция на Cliohres.net в Алкала.

Ноември (27-30) 2008 г. участие в международна конференция на Cliohres.net в  Прага. 

Октомври (16-18) 2008 г. участие в международна етноложка конференция в Гьолечица.

Септември (11-14) 2008г. участие в международна конференция на Cliohres.net в Постдам.

ПУБЛИКАЦИИ:

 1. “Death and Immortality in the ideas of the Russian religious philosophers Fedor Dostoevsky and Nikolay Berdyaev” в CLOHRES.net, vol IV, TWG 3, Routines of Existence. Pisa University Press. 2010, pp. 181-191.  http://ehlee.humnet.unipi.it/books4/3/12.pdf
 2. “Антиевропеизмът на руските мислители Фьодор Достоевски и Николай Бердяев” - В “Еthnologia academica ”. (под печат)
 3. “Боготърсачите” Фьодор Достоевски и Николай Бердяев – В сп. “Аnamnesis”, год. IV, кн. 2, с. 104-146. http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi10-Manoilov/Manoilov.html
 4. „Сборникът “Вехи” и кризата на руската интелигенция в началото на XX век“ – В “Кюстендилски четения 2009. Кризите в историята”. (под печат) http://lib.sudigital.org/record/18925/files/SUDGTL-BOOK-2012-030.pdf
 5. „Радикалният консерватизъм на Константин Леонтиев“ - В сборник от руска конференция от октомври 2010 г. „Русия, Европа и светът”. (под печат)
 6. Руските националисти (Черна стотна) и участието на Русия в Първата световна война” – В „Голямата война”, С. 2009, с. 142-164.
 7. „Emperor Alexander I’s Project for a United Christian Nation in Europe”. CLOHRES.net, vol V, TWG 3, Historizing Religion. Pisa University Press. 2010, pp. 17-30. http://ehlee.humnet.unipi.it/books5/3/02.pdf
 8. „Власт и пропаганда в Руската империя през втората половина на XIX,  началото на XX  век. (Службата на Константин Победоносцев в полза на самодържавието)” – В сборник на „Диалог Европа“.(под печат)
 9. „Лидерите на консервативния лагер Константин Победоносцев и Михаил Катков” –  В сборник на „Диалог Европа”. (под печат)
 10. „Консервативната концепция на Николай Данилевски” – В сборник на „Collegium historicum”, т. II. (под печат)
 11. „Гласът на руския консерватизъм Михаил Катков” – В сборник на „Collegium historicum”, С., т. I. 2011, с. 504-525.
 12. „Консервативният публицист Лев Тихомиров” – В сборник в чест на проф. Емил Михайлов. (под печат)
 13. “Зараждането на модерния западноевропейски консерватизъм и влиянието му върху руската консервативна идея” - В сп. “Аnamnesis”, год. VI, кн. 3-4, с. 29-111. http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi13-Manoilov/S-Manoilov-statiya_br_3-4_2011.html
 14. „Иван Аксаков – консервативният славянофил” – В сборник на „Диалог Европа” от  “Докторантските диалози - Есен-2011". (под печат)

 

 

 

 


© 2012-2022 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645