Постсъветска Русия

 • Гражданското образование в основните училища на Руската федерация. Георги Якимов

    Георги Якимов, доц. д-р в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Гражданското образование в основните училища на Руската федерация Студията е публикувана в... Прочети повече
 • Февруари и Октомври 1917 г. - продължение на гражданската война в Русия и днес. Дарина Григорова. Университетски четения по архивистика

  DARINA GRIGOROVA. 1917 RUSSIA DNES.pdf Прочети повече
 • PHOENIX-EMPIRE: TWO FACES OF POST-SOVIET EAGLE (IMPERIAL-NATIONAL DUALISM). Darina Grigorova

  DARINA GRIGOROVA PHOENIX-EMPIRE: TWO FACES OF POST-SOVIET EAGLE  (IMPERIAL-NATIONAL DUALISM) PHOENIX-EMPIRE- TWO FACES OF POST-SOVIET EAGLE (IMPERIAL-NATIONAL DUALISM). DARINA... Прочети повече
 • Единният учебник по история на Русия: патриотично образование или кратък курс по история на ВКПб. Дарина Григорова

  Единният учебник по история на Русия: патриотично образование или кратък курс по история на ВКПб Дарина Григорова   - В: Социални идеи, движения и политики. Изследвания на националния... Прочети повече
 • Славяноевразийство Александра Панарина. Православный рыцарь постмодерной России. Дарина Григорова

  Дарина Григорова   Славяноевразийство Александра Панарина. Православный рыцарь постмодерной России   – В: Вестник Мариупольского Государственного Университета. Вестник... Прочети повече
 • THE RUSSIAN NATION BETWEEN THE SOVIET PAST AND THE EURASIAN FUTURE: SEEKING POST-SOVIET IDENTITY. DARINA GRIGOROVA

  Darina Grigorova    THE RUSSIAN NATION  BETWEEN THE SOVIET PAST AND THE EURASIAN FUTURE:  SEEKING POST-SOVIET IDENTITY THE RUSSIAN NATION BETWEEN THE SOVIET PAST AND THE... Прочети повече
 • България и Съветският съюз/Руската федерация пред предизвикателствата на новия световен ред след 1989 г. Искра Баева

  IB.pdf Прочети повече
 • Образ СССР–России в Болгарии на закате "государственного социализма" и в годы перехода к новой общественной модели (1985–2009). Искра Баева

  Проф. д-р Искра Баева, Софийски университет, Исторически факултет, Катедра "Нова и съвременна история" IBaeva.pdf Прочети повече
 • “Делото на историците”, или за историческата цензура в съвременна Русия. Дарина Григорова

  Дарина Григорова   “ДЕЛОТО НА ИСТОРИЦИТЕ”,  ИЛИ ЗА ИСТОРИЧЕСКАТА ЦЕНЗУРА В СЪВРЕМЕННА РУСИЯ   – В: Университетски четения по архивистика. Т. 2. С., 2013,... Прочети повече
 • БАЛКАНЫ - РЕПЕРНАЯ ТОЧКА МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ. ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ. Текст лекции. Проф. д.полит. н. Елена Пономарева, 6 июня 2013

  Елена Пономарева Балканы – реперная точка мировой политики:  взгляд из России текст лекции, прочитанной в рамках Балканского диалога 2013 при поддержке Фонда Горчакова и в рамках... Прочети повече
© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645