Постсъветска Русия

 • От идеология към политтехнология – политическата система на постсъветска Русия. Пламен Димитров

  Д-р Пламен Димитров Българско геополитическо дружество   От идеология към политтехнология – политическата система на постсъветска Русия    Актуализиран вариант на статия,... Прочети повече
 • Есть ли декабристы в постсоветской России? Дарина Григорова

  Вж. руската версия на сайта Прочети повече
 • Постсъветска Русия на Путин в търсене на евразийската идентичност. Дарина Григорова

  Дарина Григорова ПОСТСЪВЕТСКА РУСИЯ НА ПУТИН В ТЪРСЕНЕ НА ЕВРАЗИЙСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ХХІ ВЕК   − В: Източните политики на Европейския съюз. Сборник с доклади от международна научна... Прочети повече
 • "Честна история" – история и власт в постсъветска Русия. Дарина Григорова

  Дарина Григорова   “ЧЕСТНА ИСТОРИЯ” – ИСТОРИЯ И ВЛАСТ В ПОСТСЪВЕТСКА РУСИЯ  – В: Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна конференция. София... Прочети повече
 • Никита Михалков и Андрей Кончаловски за прехода в постсъветска Русия. Дарина Григорова

  Darina Grigorova.pdf Прочети повече
 • Демократия по-русски или демократия новой России. Дарина Григорова

  Дарина Григорова,  доцент д-р  Софийского университета имени Св. Климента Охридского   ДЕМОКРАТИЯ ПО-РУССКИ, ИЛИ ИМПЕРСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ НОВОЙ РОССИИ – Обозреватель, 2012, № 3,... Прочети повече
 • Русия–Беларус: перспективи на взаимоотношенията. Илияна Марчева

  IM.pdf Прочети повече
 • "Русия извън Русия" - в търсене на националната идентичност след 1917-а и след 1991-а. Дарина Григорова

  DARINA GRIGOROVA, 2008 RUSSIA BEYOND RUSSIA.pdf "Русия извън Русия" - в търсене на националната идентичност след 1917-а и след 1991-а. Дарина Григорова Прочети повече
 • Егор Гайдар - демонизираният образ на прехода в постсъветска Русия. Дарина Григорова

  Дарина Григорова   ЕГОР ГАЙДАР – ДЕМОНИЗИРАНИЯТ ОБРАЗ НА ПРЕХОДА В ПОСТСЪВЕТСКА РУСИЯ  – В: България, Балканите и Русия. ХVІІІ–ХХІ век. Българо-руски научни дискусии.... Прочети повече
© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645