България и Русия-Евразия

 • Николов, А., Герд, Л. П. А. Сирку в България (1878-1879) // П. А. Сырку в Болгарии (1878-1879) [= Studia mediaevalia Slavica et Byzantina, 3]. София, 2012

    Nikolov, A., Gerd, L. P. A. Syrku in Bulgaria... Прочети повече
 • «За мной остается только труд…»: жизнь и судьба великого славянского педагога Тодора Минкова (1830-1906). Вячеслав Бондаренко, Катерина Честнова

  «За мной остается только труд…»: жизнь и судьба великого славянского педагога Тодора Минкова (1830-1906) Вячеслав Бондаренко, Катерина Честнова (Беларусь) Оригинал на портале... Прочети повече
 • Демографски катастрофа на България и националната сигурност. Нако Стефанов

  Демографски катастрофа на България и националната сигурност. Проф. д.ф.н. Нако Стефанов Demographskata katasrtofa v Bulgaria. Nako Stefanov.pdf Прочети повече
 • „... Кой бива някога голямий в малое?” За началото на българо-руските политически контакти в епохата на император Александър І (1801–1825). Ваня Рачева

  „... Кой бива някога голямий в малое?” За началото на българо-руските политически контакти в епохата на император Александър І (1801–1825) ВАНЯ РАЧЕВА  Текстът е... Прочети повече
 • Необикновената 24-майска манифестация преди 70 г. Истини и лъжи за спасяването на българските евреи. Искра Баева

  Оригинал: В. „Сега”, 19-19 май 2013 г.   НЕОБИКНОВЕНАТА 24-МАЙСКА МАНИФЕСТАЦИЯ ПРЕДИ 70 ГОДИНИ Истини и лъжи за спасяването на българските евреи   Искра Баева   В... Прочети повече
 • 9 май - ден на победата и/или ден на Европа. Искра Баева

  оригинал: В. Труд, 9 май 2013 г.   9 МАЙ - ДЕН НА ПОБЕДАТА И/ИЛИ ДЕН НА ЕВРОПА Искра Баева фото: www.ng.ru Отново е 9 май и отново този ден предизвиква различни чувства, спомени и... Прочети повече
 • Демографската катастрофа на България – параметри, причини, перспективи и алтернативи. Нако Стефанов

  Демографската катастрофа на България – параметри, причини, перспективи и алтернативи Професор, доктор на философските науки, д-р по история Нако Стефанов  Nako Stefanov.... Прочети повече
 • Русия и българското въстание от 1850 г. Надя Манолова-Николова

  Надя Манолова-Николова, доц. д-р в Историческия факултет на Софийския Университет "Св. Климент Охридски"   РУСИЯ И БЪЛГАРСКОТО ВЪСТАНИЕ ОТ 1850 г.    Статията е публикувана в сб.... Прочети повече
 • Изобретение “Тринадцати”, или как русская эмиграция в Болгарии дописала Блока в 1921 г. Галина Петкова

  Изобретение “Тринадцати”, или как русская эмиграция в Болгарии дописала Блока в 1921 г. [1]   Галина Петкова (Факультет славянских филологий, Софийский... Прочети повече
 • Руското емигрантско книгоиздаване в България до 1944 г. Периодизация – организация – проблеми. Васил Загоров

  Руското емигрантско книгоиздаване в България до 1944 г. Периодизация – организация – проблеми   Гл. ас. д-р Васил Й. Загоров Университет по библиотекознание и информационни... Прочети повече
© 2012-2022 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645