Православната и славянската идеи на фона на българо-руските отношения през ХV – ХІХ век. Андрей Андреев

Андрей Андреев

Православната и славянската идеи на фона на българо-руските отношения през ХV – ХІХ век.

– В: Сб. 130 години модерна българска държавност. Проф. Иван Стоянов – 60 години отдадани на историята и висшето образование. В. Търново, 2009.

Andrey Andreev.pdf

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645