Задължителни дисциплини

 • Руската Федерация и Япония - взаимоотношения и взаимодействия след разпада на СССР. Проф. дфн Нако Стефанов

  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”       ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ   Катедра  “Нова и съвременна история”     П Р О Г Р А... Прочети повече
 • Русия, Хабсбургската монархия и Югоизточна Европа през ХVIII век. Доц. д.и.н. Иван Първев

  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”       ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ   Катедра  "Нова и съвременна история"     П Р О Г Р А... Прочети повече
 • Източна Европа през ХХ век и съветският фактор. Проф. д-р Искра Баева

  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”       ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ   Катедра  “Нова и съвременна история”     П Р О Г Р А... Прочети повече
 • Русия и Централна Азия след Студената война. Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова

  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”       ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ   Катедра  “Нова и съвременна история”     П Р О Г Р А... Прочети повече
 • Евразийската идеология - архетипи и епигони. Доц. д-р Дарина Григорова

  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”   ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ   Катедра "Нова и съвременна... Прочети повече
© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645