Almanach VIA EVRASIA, 2012, 1. Русия в отраженията на историята. В памет на проф. Емил Михайлов

В най-скоро време в Университетско издателство "Св. Климент Охридски" предстои да бъде публикуван първият брой на книжната версия на алманах "VIA EVRASIA": Русия в отраженията на историята, посветен на проф. д.и.н. Емил Михайлов. 

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645