VIA EVRASIA, 2012, 1. Русия в отраженията на историята. В памет на проф. Емил Михайлов

 • 8. ЯКОВ БУЛГАКОВ И ПОДПИСВАНЕТО НА РУСКО-ТУРСКИЯ ТЪРГОВСКИ ДОГОВОР (1781−1783). ТАМАРА СТОИЛОВА

  Тамара Стоилова, доцент, доктор по история в Института за исторически изследвания към БАН.     Яков Булгаков и подписването на руско-турския търговски договор... Прочети повече
 • 9. МУХАДЖИРСТВОТО КАТО ЕЛЕМЕНТ НА РУСКАТА КОЛОНИАЛНА ПОЛИТИКА В СЕВЕРЕН КАВКАЗ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ ВЕК. ЦВЕТЕЛИНА ХАРАЛАМПИЕВА

  Цветелина Харалампиева, докторантка по история на Русия към Катедра „Нова и съвременна история” в Историческия факултет на СУ „Св. Климент... Прочети повече
 • 10. КОНСЕРВАТИВНИЯТ ПУБЛИЦИСТ ЛЕВ ТИХОМИРОВ. СВЕТОСЛАВ МАНОИЛОВ

  Светослав Маноилов, доктор по история   КОНСЕРВАТИВНИЯТ ПУБЛИЦИСТ ЛЕВ ТИХОМИРОВ   Manoilov Svetoslav VIA EVRASIA, 2012, 1.pdf   Лев Тихомиров е един от най-интересните... Прочети повече
 • 11. ЭВОЛЮЦИЯ МОНАРХИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. СЕРГЕЙ ЧЕРНОВ

  Сергей Чернов, доцент, к.и.н. Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова   ЭВОЛЮЦИЯ МОНАРХИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА В РОССИИ Chernov Sergey VIA EVRASIA, 2012,... Прочети повече
 • 12. СИМЕОН РАДЕВ ЗА НАЧАЛОТО НА РУСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ (1905–1906). ДАРИНА ГРИГОРОВА

  Дарина Григорова, доцент, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”   СИМЕОН РАДЕВ ЗА НАЧАЛОТО НА РУСКАТА... Прочети повече
 • 13. ДИНАМИКА И ДИАЛЕКТИКА. ДОБРОМИР ГРИГОРОВ

  Добромир Григоров, главен асистент, доктор по филология във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски” ДИНАМИКА И ДИАЛЕКТИКА Grigorov Dobromir VIA EVRASIA,... Прочети повече
 • 14. РУСИЯ И СЛАВЯНСКАТА ИДЕЯ СРЕД ЗАПАДНИТЕ СЛАВЯНИ ПРЕЗ ХХ ВЕК. ИСКРА БАЕВА

  Искра Баева, професор, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”   РУСИЯ И СЛАВЯНСКАТА ИДЕЯ СРЕД ЗАПАДНИТЕ СЛАВЯНИ ПРЕЗ ХХ ВЕК   Baeva... Прочети повече
 • 15. ОБРАЗОВАТЕЛНА И КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ПОЛИТИКА НА СЪВЕТСКАТА ВЛАСТ В СЕВЕРЕН КАВКАЗ ПРЕЗ 20-те – 30-те г. на ХХ ВЕК. ЧАВДАР МИТОВ

  Чавдар Митов, докторант по история на Русия към Катедра „Нова и съвременна история” в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”   ОБРАЗОВАТЕЛНА И... Прочети повече
 • 16. ПРОПУСНАТАТА ВЪЗМОЖНОСТ. МЕНШЕВИКИТЕ ПРЕЗ 1917 г. АСЯ АТАНАСОВА

  Ася Атанасова, главен асистент, доктор по история в Историческия факултет на ШУ „Константин Преславски”.   ПРОПУСНАТАТА ВЪЗМОЖНОСТ. МЕНШЕВИКИТЕ ПРЕЗ 1917... Прочети повече
 • 17. ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ И ЧОКАН ВАЛИХАНОВ: НАУЧНЫЙ КОММЕНТАРИЙ КАК ИСТОЧНИК ЕВРАЗИЙСТВА. КУРАЛАЙ УРАЗАЕВА

  Уразаева Куралай, профессор, доктор филологических наук, Евразийский национальный университет им. Льва Гумилева, Астана, Казахстан.     ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ И ЧОКАН... Прочети повече
© 2012-2023 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645