VIA EVRASIA, 2012, 1. Русия в отраженията на историята. В памет на проф. Емил Михайлов

 • 18. ВЗГЛЯДЫ МУСТАФЫ ЧОКАЯ НА “БОЛЬШОЙ ТЕРРОР” В СССР И ИСТОЧНИКИ. АРАЙЛЫМ МУСАГАЛИЕВА

  Арайлым Мусагалиева, профессор, доктор исторических наук, Евразийский национальный университет им Льва Гумилева, Астана, Казахстан.   ВЗГЛЯДЫ МУСТАФЫ ЧОКАЯ НА “БОЛЬШОЙ... Прочети повече
 • 19. РУССКИЕ В ЕВРАЗИЙСКОМ МИРЕ КАЗАХСТАНА. САГИНТАЙ БЕРДАГУЛОВА

  Сагинтай Бердагулова, доцент, к.и.н. Евразийский национальный университет им. Льва Гумилева, Астана, Казахстан      РУССКИЕ В ЕВРАЗИЙСКОМ МИРЕ КАЗАХСТАНА Berdagulova... Прочети повече
 • 20. ЦВЕТЪТ НА ВОЙНАТА. АЛЕКСАНДЪР СИВИЛОВ

  Александър Сивилов, главен асистент, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”   ЦВЕТЪТ НА ВОЙНАТА Sivilov. Alexander VIA EVRASIA, 2012,... Прочети повече
 • 21. ЕДИН ЕПИСТОЛАРЕН ЩРИХ КЪМ ИСТОРИЯТА ЗА ГЛАДА В СЪВЕТСКА РУСИЯ И СССР (нач. на 20-те − 30-те г.). ОТ АРХИВА НА СЕРГЕЙ ШИШОВ. ГАНКА РУПЧЕВА

  Ганка Рупчева,       доцент, доктор по история в Историческия факултет на ШУ „Константин Преславски”.     Алексей Шишов   ЕДИН... Прочети повече
 • 22. БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ОРБИТА НА МОСКВА (1944−1955). ЛЮБОМИР ОГНЯНОВ

  Любомир Огнянов, професор, доктор на историческите науки в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”   БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ОРБИТА НА... Прочети повече
 • 23. ЕДИН МАЛЪК ЕПИЗОД ПРЕЗ 1973 Г. ОТ ГОЛЯМОТО СТРОИТЕЛСТВО НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” (ВЪЗ ОСНОВА НА НАСКОРО РАЗСЕКРЕТЕНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ДС). ИЛИЯНА МАРЧЕВА

    Илияна Марчева, доцент, доктор по история в Института за исторически изследвания към БАН   ЕДИН МАЛЪК ЕПИЗОД ПРЕЗ 1973 Г. ОТ ГОЛЯМОТО СТРОИТЕЛСТВО НА АЕЦ... Прочети повече
 • 24. ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ – ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

    Христина Мирчева, професор, доктор на историческите науки в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”   ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ... Прочети повече
 • 25. АЗЕРБАЙДЖАН – КАВКАЗКИЯТ ТИГЪР В ЕНЕРГИЙНА ЕВРАЗИЯ. НИНА ДЮЛГЕРОВА

  Нина Дюлгерова, професор по международни отношения, доктор по история, доктор на икономическите науки във ВСУ “Черноризец Храбър”   АЗЕРБАЙДЖАН – КАВКАЗКИЯТ ТИГЪР В... Прочети повече
 • 26. КАСПИЙСКОТО НАПРАВЛЕНИЕ В ГЕОЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА НА РУСИЯ (1992−2012). ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

  Пламен Димитров, доктор по история, Българско геополитическо дружество   КАСПИЙСКОТО НАПРАВЛЕНИЕ В ГЕОЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА  НА РУСИЯ (1992−2012) Dimitrov Plamen VIA EVRASIA,... Прочети повече
 • 27. РУСИЯ ПРЕЗ ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХI ВЕК (външнополитически аспекти). ЛУИЗА РЕВЯКИНА

  Луиза Ревякина, професор, доктор на историческите науки в Института за исторически изследвания, БАН   РУСИЯ  ПРЕЗ  ПЪРВОТО  ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХI ВЕК (външнополитически... Прочети повече
© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645