VIA EVRASIA, 2012, 1. Русия в отраженията на историята. В памет на проф. Емил Михайлов

  • 28. ПРОФ. Д.И.Н. ЕМИЛ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ (25.09.1930 – 25.08.2004). БИБЛИОГРАФИЯ

    ПРОФ. Д.И.Н.  ЕМИЛ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ (25.09.1930 – 25.08.2004)   БИБЛИОГРАФИЯ Spasova Jordanka Bibliographia Emil Mihaylov, VIA EVRASIA, 2012, 1.pdf   Роден на 25.09.1930... Прочети повече
  • 29. ЗА АВТОРИТЕ НА АЛМАНАХ "VIA EVRASIA", 2012, № 1.

      ЗА АВТОРИТЕ: za avtorite.pdf   Александър Сивилов − главен асистент, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, отговорен секретар на... Прочети повече
© 2012-2023 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645