Видео

 • САЩ и президентските избори в Русия'2012. доц. д-р Костадин Грозев

  Прочети повече
 • Русия и енергийна Евразия. проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова

  Прочети повече
 • Руската политическа система, погледната отвън. проф. д-р Искра Баева

  Прочети повече
 • Има ли декабристи в постсъветска Русия? доц. д-р Дарина Григорова

  Прочети повече
 • Православната църква - традици и избори. доц. д-р Андрей Андреев.

  Прочети повече
 • Съвременният руски консерватизъм и "Единая Россия". д-р Светослав Маноилов

  Прочети повече
 • Информационната война срещу Путин и проектите от типа "Навални". проф. д-р Кирил Шопов

  Прочети повече
 • Модели за смяна на властта в СССР и Русия. д-р Александър Сивилов

  Прочети повече
 • Има ли Черна котка в тъмната стая? Путин и руско-китайските отношения. д-р Зорница Грекова

  Прочети повече
 • Предизборно: Владимир Путин за националния въпрос в Русия. д-р Петя Димитрова

  Прочети повече
© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645