Евразийски център "VIA EVRASIA": геополитика, енергетика, информация. ПРЕСКЛУБ БТА, 20 август 2012 г.

Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова, доц. д-р Дарина Григорова и гл. ас. д-р Александър Сивилов представят евразийския център VIA EVRASIA в БТА 

 

 

 

пресконференцията по канал 3

http://kanal3.bg/?v=9004

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645