ЕЛЕНА ПОНОМАРЕВА, АНДРЕЙ ФУРСОВ. Лекции. 10 октомври 2016

Евразийският център VIA EVRASIA

към Историческия факултет

на Софийския университет "Св. Климент Охридски"


Ви кани


на лекциите на изтъкнатите специалисти

по съвременна история на Русия, геополитика и идеология в глобалния свят:


проф. д.п.н. ЕЛЕНА ПОНОМАРЬОВА, МГИМО/У/

тема: "Фальсификации истории как когнитивное оружие"

и

акад. АНДРЕЙ ФУРСОВ, Международна академия на науките, Инсбрук, Австрия

тема: "Капитализм: самая загадочная система в истории человечества"


Лекциите ще се проведат в РЕКТОРАТ, 23 аудитория,

проф. Елена Пономарьова: 17-19 ч.

акад. Андрей Фурсов: 19-21 ч.Лекциите ще бъдат записани от оператора Иван Абаджиев

и ще бъдат на сайта на VIA EVRASIA.

 

 

 

 

 

 

© 2012-2023 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645