За обстоятелствата около раждането на абстрактното изкуство. Кандински в атмосферата на мистичния Fin de siècle в Русия. Яна Миновска

За обстоятелствата около раждането на  абстрактното изкуство. Кандински в атмосферата на мистичния Fin de siècle в Русия

Яна Петева Миновска

Магистър по История на Евразия, Русия и Източна Европа. Докторант към катедра „Психология на изкуството, теория и практика на художественото образование и общообразователни дисциплини“, Национална художествена академия 

 

Ключови понятия: 

Абстрактно изкуство, Руски сребърен век, криза на 19 –то столетие, Русия, Еврпоейско Просвещение, езотерика, окултизъм, теософия, антропософия, масонство, новият свят на изкуството, Кандински, Блаватска, контратези срещу философията на модерното изкуство

 

Fin de siècle, YANA MINOVSKA, VIA EVRASIA.pdf

VIA EVRASIA, 28 май 2015 г.

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645