Интернет-кръгла маса: Историци от всички страни, обединявайте се! Глобализацията и хуманитарното образование: излитане или падане? 25.ХI.2014 г.

© 2012-2022 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645