65 години от победата над фашизма. 65 лет победы над фашизмом. С., 2010.

65 години от победата над фашизма. 65 лет победы над фашизмом. С., 2010.

 

Сборникът със статии е издаден с помощта на Националното движение „Русофили” в Република България и на Руския фонд за мир в Руската федерация. Съдържащите се в него научни изследвания са посветени на различни моменти от сътрудничеството между България и Съветския съюз/Руската федерация в годините на Втората световна вийна, в следвоенния период и в годините на прехода.

© 2012-2020 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645