Кавказ и имперская идея. Владимир Дегоев. Звезда, 2004, 6

Владимир Дегоев

Кавказ и имперская идея

Владимир Дегоев. Звезда, 2004, 6

оригинал на сайте: http://magazines.russ.ru/zvezda/2004/6/deg7.html

проф. д.и.н. Владимир Дегоев: http://mgimo.ru/users/document1312.phtml

Вж. руската версия на via evrasia

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645