Китайската икономика в условията на „Глобалната криза“ – за търсените отговори и намираните решения. Нако Стефанов

Китайската икономика в условията на „Глобалната криза“ – за търсените отговори и намираните решения 

 

Професор, доктор на философските науки, д-р по история Нако Стефанов  


VEA NAKO STEPHANOV CHINA.pdf

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645