История на идеите в Русия-Евразия

 • Русские - славяне, россияне или евразийцы? Дарина Григорова

  Вж. руската версия на сайта Прочети повече
 • Петр Бицилли и евразийство. Дарина Григорова

  Петр Бицилли и евразийство. – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 10. Одеса – Велико Търново, 2009, 303–308. Darina Grigorova Bitzilli 2009.pdf Прочети повече
 • Руските либерали и Гладстон. Два модела на имперски либерализъм. Дарина Григорова

    Дарина Григорова   РУСКИТЕ ЛИБЕРАЛИ И ГЛАДСТОН – ДВА МОДЕЛА НА ИМПЕРСКИ ЛИБЕРАЛИЗЪМ – В: Годишник на НБУ, Департамент "История", т. IV, 2009 г. НБУ, 2012... Прочети повече
 • Либерализмът в Русия през 80-те - 90-те години на ХIХ в. и идейните му двойници: консерватизмът, либералното народничество и "новото-старо" постславянофилство. Дарина Григорова

  DOC265.PDF Прочети повече
 • Лидерите на консервативния лагер - Константин Победоносцев и Михаил Катков. Светослав Маноилов

      Светослав Маноилов, д-р по история   Лидерите на консервативния лагер - Константин Победоносцев и Михаил Катков        В следреформена Русия сред... Прочети повече
 • Власт и пропаганда в Руската империя през втората половина на ХІХ в. Службата на Константин Победоносцев в полза на самодържавието. Светослав Маноилов

     Светослав Маноилов, д-р по история     Власт и пропаганда в Руската империя през втората половина на XIX,  началото на XX  век (Службата на Константин... Прочети повече
 • Антиевропеизмът на руските мислители Фьодор Достоевски и Николай Бердяев. Светослав Маноилов

    Светослав Маноилов, д-р по история         ... Прочети повече
 • Лев Тихомиров - от революционизъм към консерватизъм. Светослав Маноилов

  Светослав Маноилов, д-р по история   Лев Тихомиров – от революционизъм към консерватизъм   Лев Тихомиров е един от най-интересните представители на руския консерватизъм от края... Прочети повече
 • Консервативните журналисти Иван Аксаков и Лев Тихомиров. Светослав Маноилов

  Светослав Маноилов, д-р по история     Консервативните журналисти Иван Аксаков и Лев Тихомиров Иван Аксаков и Лев Тихомиров са водещи за времето си журналисти, допринесли  за... Прочети повече
 • "Медиците" на руския консерватизъм: Николай Данилевски и Константин Леонтиев. Светослав Маноилов

  Светослав Маноилов, д-р по история       „Медиците” на руския консерватизъм:  Николай Данилевски и Константин... Прочети повече
© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645